Jan Hamáček: Chci nabídnout sociální demokracii novou budoucnost

Jan Hamáček: Chci nabídnout sociální demokracii novou budoucnost

Delegáti 40. sjezdu ČSSD mě v neděli zvolili předsedou strany. Jak velká čest a závazek to pro mě je, už asi nemusím opakovat. Ostatně, jak jsem řekl při svém kandidátském projevu, máme před sebou strašně moc práce, ale strašně málo času. Plácat po zádech se můžeme, až pokud uspějeme v podzimních komunálních a senátních volbách.

Sociální demokracii jsem už ve svém kandidátském projevu vytyčil čtyři hlavní cíle, kterých by měla dosáhnout, pokud se chce znovu stát silnou a sebevědomou stranou. A začal jsem na nich společně s prvním místopředsedou Jiřím Zimolou hned po sjezdu pracovat.

ČSSD potřebuje NOVOU SHODU. Sociální demokracie byla vždy stranou dvou proudů, tradičního a středového. V dobách, kdy spolu tyto proudy mluvily (nemyslím přes média) a spolupracovaly, naše strana byla úspěšná a vítězila. Musíme se proto sjednotit. Nemám ale na mysli sjednocování tak, jak se k němu přistupovalo v minulosti, tedy „ohněm a mečem". Stranu chci sjednotit diskuzí. Žádný názor nesmí být přehlížen nebo odstrkován do kouta. Tím jsme jen přicházeli o schopné lidi, kteří byli ochotni pro ČSSD pracovat. Chci mnohem více komunikovat s členskou základnou, využívat k tomu moderní nástroje, jako například rychlá internetová referenda mezi straníky. Minimálně jednou za měsíc bude vedení pravidelně jezdit do krajů. Obnovíme pravidelné porady vedení s předsedy okresů, což je nyní naprosto zásadní i ve vztahu k nacházejícím komunálním volbám. A v neposlední řadě otevřeme Lidový dům, který musí být živou centrálou s fungujícím aparátem.

Sociální demokracie potřebuje NOVOU SÍLU. Tou silou musí být program, který nás vrátí k našim voličům. K těm, kteří poctivě pracují, ať v zaměstnání, nebo jako drobní podnikatelé. K lidem, kteří zodpovědně vychovávají své děti, nebo si zaslouží spravedlivý důchod. Musíme se vrátit k lidem práce, protože oni nikam nezmizeli, to jen my jsme jim zmizeli z dohledu. I přes rostoucí a úspěšnou ekonomiku tu žije asi milion lidí, kteří musí vycházet s 10 nebo 12 tisíci příjmu měsíčně. Někteří důchodci nemají ani to. To jen dokazuje, že sociální stát, o který ČSSD už 140 let usiluje, stále není pro všechny. A my se za něj musíme bít. Musíme bojovat proti lichvě a obchodu s chudobou, musíme řešit otázku bydlení.

Abychom mohli náš program realizovat, je zapotřebí zamezit odlivu obrovského kapitálu, který z České republiky odvádějí velké firmy či banky. Těm se u nás daří díky vhodným podmínkám, které jsme nastavili. Naše země proto má právo na vyšší zdanění těchto velkých hráčů. Tyto prostředky pak musíme investovat do rozvoje naší země – do výstavby silnic, škol a nemocnic.

Jako strana potřebujeme NOVOU ENERGII. Nestal jsem se „jen" předsedou ČSSD, stal jsem se také jejím krizovým manažerem. A ten musí pracovat pro stranu se vší vervou a energicky. Musíme vést permanentní kampaň a připravovat se na letošní komunální a senátní volby. Nejsem v tomto směru žádným nováčkem, vedl jsem v minulosti dvoje úspěšné volební kampaně sociální demokracie. Vím, jak straně vrátit energii, kterou (nejen) v kampani tolik potřebuje.

A čtvrtým cílem je NOVÁ BUDOUCNOST. Pokud chceme být úspěšní, musíme na prvním místě prosazovat náš program. A musíme se o to pokusit při jednání o vládě. K tomu jsem v neděli dostal od delegátů sjezdu mandát, se kterým tato jednání povedu. Máme tři jasné podmínky. Prosadit naše programové priority a nejít do vlády s jakoukoliv podporou extremistické SPD, zásadním problémem je pro nás vládní angažmá trestně stíhané osoby. Pokud se nám ale nakonec podaří dohodnout s hnutím ANO, budu prosazovat, aby konečnou dohodu odsouhlasila celá členská základna.

Naše ČSSD zdaleka neřekla své poslední slovo. A já jako její předseda udělám vše pro to, aby sociální demokracie měla novou budoucnost.


OVV ČSSD Ústí n.L.