Klub seniorů ČSSD Ústí nad LabemČleny Klubu seniorů ČSSD Ústí nad Labem jsou členové ČSSD starší  65 let.

V klubu je 20 členů. Klub má tříčlenný výbor, předsedu a dva místopředsedy. V tomto volebním období je předsedou Ing. Václav Křeček a místopředsedy jsou Ing. Jaroslav Zahálka a Ota Neubauer. Klub seniorů se plně podílí na činnosti okresní organizace ČSSD Ústí nad Labem. Klub seniorů má na svoji činnost schváleno 5000 Kč ročně. Tyto prostředky jsou používány na zajištění schůzové činnosti, na cestovní výdaje na jednání nadřízených orgánů a na květiny v případě vzpomínkových akcí. Schůze jsou organizovány čtvrtletně na OVV nebo v restauraci Junior ve Všebořicích. Za poslední období zemřeli členové Jan Dzoba a Miroslav Petana. Nově do klubu přistoupili Josef Záveský, Jiří Seidlic a Milan Sotona. Klub seniorů prosadil výrobu a umístění pamětní desky našeho zasloužilého člena ČSSD Miloslava Draxla na budovu ČSSD v Ústí nad Labem, Varšavská 5.
    
Klub seniorů se každoročně podílí na oslavách 1. máje, oslavách dne osvobození naší vlasti 8.5., kladení kytic k výročí narození a úmrtí našeho 1. československého prezidenta T. G. Masaryka.
    
Na schůzích jsou projednávány veškeré závěry z jednání ÚVV ČSSD, KVV ČSSD, OVV ČSSD a také z jednání CV KS ČSSD a KV KS ČSSD. V celostátním výboru Klubu seniorů je za náš klub Ota Neubauer a Ing. Křeček. V krajském výboru Klubu seniorů jsou Ing. Hájek, Ota Neubauer a Ing. Václav Křeček.
    
Klub spolupracuje s Radou seniorů města Ústí nad Labem. Stálým hostem je Ing. Křeček.           

Ing. Václav Křeček
předseda Klubu seniorů ČSSD Ústí nad Labem

Ing. Václav Křeček

Ing. Václav Křeček

Předseda Klubu seniorů ČSSD Ústí nad Labem